The Latest

Stycz. 21, 2014 / 1 notka
Stycz. 10, 2014 / 1 notka
go forwards ever, backwards never!!
Grudz. 28, 2013 / 2 notki
Grudz. 26, 2013 / 8 notek
Grudz. 25, 2013 / 3 notki
Grudz. 24, 2013 / 2 notki
Grudz. 24, 2013 / 1 notka
Grudz. 24, 2013 / 376 notek
Grudz. 22, 2013 / 9 notek
Grudz. 22, 2013 / 2 notki
jesteśmy tym o co walczymy i tym czym żyjemy,
nie zawsze tym kim chcemy być i tym za co zginiemy,
każdą przelaną kroplą krwi w imię naszej idei,
jeśli nie wywalczymy, nie mamy nic, nie istniejemy.
Grudz. 21, 2013 / 1 notka
Grudz. 18, 2013 / 31 notek